projecte ESO.....................

HORARI PROJECTE ESO 

curs 2016/17

JUNY dilluns  12 al dilluns 19: matí de 9:00h a 13:00h
 JUNY dilluns 12 al divendres 16: tarda 17:00h a 19:00h


SERVEIS que us ofereix  

la biblioteca durant el projecte


Consulta a la sala: Sala equipada per a la consulta del material disponible del projecte, i per a  poder treballar en grup.
Servei de préstec: préstec d'aula, limitat als matins.
Consulta a Internet: 6 punts de connexió. Són sessions de 45 minuts. Demaneu hora al taulell.
Wi-fi: Permet la connexió a Internet des del teu portàtil
Servei de copisteria: Impressions i fotocòpies en blanc i negre, o color. Consulteu preus.
Ofimàtica: La biblioteca disposa d'ordinadors per a treballs acadèmics.